تبلیغات
دوستداران شهرسازی - شهرسازی و معماری در دوره پهلوی اول
دوستداران شهرسازی
روزی خواهد آمد که شهرهایی زیبا و عاری از بدی داشته باشیم به همت من و تو.......
به سایت شهرسازی بچه های پیام نور بجنورد خوش آمدید ما رو از نظراتتون محروم نکنید...
 شهرسازی و معماری در دوره پهلوی اول:
معماری در این دوره در نگرش به باستان*گرایی خود به دو دوره ساسانیان و هخامنشیان توجه بیشتری دارد، در نگاه معماری عناصری که مورد بهره*برداری و یا تقلید قرار گرفتند به دو گونه بود. عناصر مشخص معماری در بنا نظیر ستون*ها، سرستونها، پایه ستون*ها، پنجره*ها، پلکان، ورودی*ها، قوس*ها و دهانه*ها. دومین عناصر تزیینی نظیر نقوش برجسته*ی حجاری*ها، مجسمه*ها، کنگره*ی بام و ... در دوره پهلوی اول هنرمندان معماری ایرانی و غربی که سازنده بناهای دولتی و آموزشی و صنعتی بودند، برای اولین بار با نوعی انتخاب تاریخی روبرو شدند. آنان باید می*فهمیدند که از چه دوره و چگونه و به چه مقدار انتخاب کنند. معماران اگر چه متاثر از فضای سیاسی باستان*گرایی بودند، توانستند با تعدد بناهای ساخته شده فضای معماری باستان*گرایی را تنوع بخشند. نمونه این بناها کاخ شهربانی دربند، بانک ملی، مدرسه*ی فیروز بهرام و ساختمان فرش.

تاثیرات نظامی*گرایی
همزمان شدن دهه دوم حکومت پهلوی اول با روی کارآمدن و اقتدار حزب*نازی در آلمان و ارتباط نزدیک و بی*سابقه ایران و آلمان و ارتباط نزدیک و بی*سابقه ایران و آلمان و پی*آمد آن انجام فعالیت*های عمرانی و ساختمانی توسط متخصصین آلمانی خود به خود رویه نظامی را در ساخت بناهای این دوره دو چندان نمود. این تاثیرات بر روی نمای ساختمان بود که به گونه*ای ملموس هیبت و شکل نظامی به خود می*گرفت.
تاثیرات مدرن*گرایی
مکتب معماری مدرن به وسیله دانش*آموختگان ایرانی از فرنگ برگشته که در سال*های آخر دوره پهلوی اول به ایران بازگشتند به ارمغان آورده شد. از آن رو که نهضت مدرنیسم در معماری هم*چون دیگر مکاتب نخست در دانشگاه*ها مورد توجه و آموزش قرار گرفت. آثار مطرح و به جا مانده از مکتب معماری مدرن را در نخستین سال*های پیدایش آن در ایران به طور عمده باید در تهران و در ساختمان*های غالبا عمومی و غیر دولتی مشاهده کرد. برخی از این آثار به ویژه در خیابان شاه*رضا(انقلاب) از میدان فردوسی تا میدان انقلاب هنوز پابرجا هستند.
معماری صنعتی
ایران هنگامی که به دوره صنعتی رسید که غرب دوران اوج صنعتی را می*گذرانید. ایران این مسیر را بعد از جنگ جهانی اول شروع کرد. حقیقت این است که معماری صنعتی ایجاد شده به شیوه صنعتی و شکلی از معماری مدرن است که در بیشتر کشورها و از جمله ایران به شکل نارسای معماری صنعتی گفته می*شود. از این رو بناهای مورد نظر آن دسته از بناها و عمدتا کارخانه*ها هستند که با انقلاب صنعتی نیمه دوم قرن هیجدهم به وجود آمده و توسعه یافتند؛ امادر ایران در دوره رضاشاه تاسیس سلسله*وار کارخانه*های بزرگ صنعتی در بافت کهنه و سنتی شهرها و پیش از آن*که شهرهای ایران زمینه توسعه صنعتی نظیر اروپا داشته باشند، معماری خاصی ایجاد کردند که باید شروع معماری صنعتی ایران را از این تاریخ دانست. این سال*ها از نظر تاریخی یکی از دوره**های مهم تاریخی ایران است.سال*های 1311 به بعد اوج درخواست برای کارخانه*های گوناگون است کارخانه*های نساجی، پشم*ریسی، نخ*ریسی، چرم*سازی، قندسازی، چای و ... تا قبل از شهریور 20 کارخانه*های بزرگ نساجی و نیز منسوجان شیمیایی تاسیس شد. بیشتر این کارخانه*ها از آلمان وارد می*شد و طرح*ریزی ساختمان*های صنعتی طبعا توسط کارشناسان خارجی صورت گرفت.
فضای کارخانه*ها در مجموع شدیدا تحت*تاثیر عملکرد آن هستند. پیش از آن*که معمار بتواند در طرح فضای داخلی کارخانه*های صنعتی دخیل باشند، این کارکرد کارخانه*هاست که طراحی فضای داخلی را به معمار دیکته می*کند. بنابراین بیان ساختمانی و عظمت صنعتی کارخانه بر بیان هنری آن برتری دارد. حضور سنگین و مقتدرانه بناهای صنعتی علاوه بر اینکه توانست آن نمایش عظمت را به صورت فیزیکی بیان کند، چنان*چه به شکل ذاتی در ابعاد بناها نهفته بود. در قالب توسعه و تحول نیز توانست عملا جدایی خود را از ساختار و شکل سنتی معماری گذشتگان که نمادهای آن بناهای عظیم مساجد با گنبدها و مناره ها بودند جدا سازد. معماری صنعتی در دوره پهلوی اول از آن رو قابل اهمیت است که با حضور وسیع و نمادین خود در شهرهای مختلف چهره و اندازه جدید از بناها و فضای شهر به وجود آورد

شهرسازی نوین
سال*های 1300ش با روی کار آمدن رضاخان نشان داد که آهنگ تغییرات و تحولات در زمینه شهرسازی به گونه*های غیر منتظره شتاب گرفته است. ساختار قدرت در دوره پهلوی اول بهره همه جانبه از اهرم*های مناسب و جدیدی بود که توانست جامعه را بیشتر به شکل روانی، زیر اقتدار خود درآورد. این اقتدار در همه زمینه*ها اتفاق افتاد که جامع*ترین، موثرترین و قوی*ترین آن*ها شکل جدید شهر بود.
این تغییر با روی کارآمدن رضاخان شروع شد. رضاشاه با اتکا به بیگانگان خصوصیات یک دولت واحد و تمرکزگرا را متکی بر انگیزه آرمان*گرایانۀ باستانگرایی به وجود آورد. این تمرکزگرایی در شهرسازی چهره خود را به روشنی نشان داد. سرو سامان دهی با الگوی خطوط راست که میراث قرن 19 بود،مدل خوبی برای این کار شد، خیابان*های اصلی و فرعی دامنه شهر را از هم مشخص می*کردند. نتیجه این کار ایجاد یک شهر گشاد با یک هسته مرکزی بود که بیانگر نظام متمرکز و واحد بود.
هر چند که رضاشاه در دوران 20 ساله خود به فرنگ نرفت؛ ولی حضور و کثرت کارشناسان و مستشاران خارجی در تمام زمینه*های اداری، نظامی و اقتصادی، تجارب شهرسازی و معماری اروپا را با قدرت هرچه تمام تر در ایران گسترش داد. تعداد محدودی از معماران و مهندسان ایرانی نیز در اروپا به خصوص در اتریش و آلمان درس خوانده بودند، معماری آن دوره اروپا را در ایران اشاعه دادند.
معماری پهلوی معماری برون*گرا
به نظر می*رسد، ساختار قدرت جدید در این سو به موفقیتی شایان توجه دست یافت و با ارائه یک معماری برون*گرایی شهری به سرعت فرهنگ برون*گرایی را پیاده کرد. حکومت با استفاده از شهرسازی نوخواسته و در یک کمیت فراوان و در واقع با ارائه مصداق*های شهرسازی توانست برون*گرایی، برگرفتن حجاب، نمایش بی*نقاب و عرض اندام را تعریف کند و دیوارهای کج و معوج و ناهنجار گذشته زمینه مناسبی را برای جانشینی ساختمان*هایی که با عظمت و پرجلوه تعریف می*شدند، فراهم سازد. خیابان*های عریض و کوچه*های صاف هم*چونان که خود را در معرض نمایش می*گذاشت به معماری گذشته فرصت عرض اندام داد.
در این دوره پنجره*ها یکی پس از دیگری به روی کوچه*ها و خیابان*های جدیدالاحداث گشوده می*شوند. دیوارهای حیاط*ها کوتاه*تر و شکیل*تر می*شوند. خیابان*های پهن و کوچه*های نوخاسته، میدان دید کافی در اختیار بینندگان رهگذر می*گذارند و صاحبان بناها ناگزیرند به حکم ضرورت و آبرو در عرضه آن*چه که به نمایش می*گذارند سلیقه بیشتری به خرج بدهند و سلیقه دیگران را نیز در نظر بگیرند.
نظارت رضاشاه در معماری ساختمان*های بزرگ شهر
رضاشاه در کارهای خود با آگاهی تمام به دو اصل مهم و انکارناپذیر توجه داشت او از یک طرف به خاطر پاسداری از هویت ملی متوجه سنت*های کهنسال معماری ایران بود و از طرف دیگر ناگریز از پذیرفتن شیوه*های معماری اروپایی و تکنیک مدرن این معماری بود که می*توانست جواب*گوی نیازهای جدید ایران باشد. رضاشاه خوب می*دانست نه معماری سنتی ایران برآورنده نیازهای عصر اوست و نه معماری اروپا بدون آمیزش با معماری سنتی ایران می*تواند به شکل اروپایی خود زیبنده ایرانی باشد. رضاشاه با آگاهی و پشتکار زیاد، ایران را به یک کارگاه بزرگ ساختمانی مبدل ساخته بود و شخصا به بیشتر کارهای ساختمانی نظارت می*کرد. او همواره از کارگاه*های ساختمانی دیدن می*کرد و برای پیشرفت شایسته کارها دستورهای لازم را صادر می*کرد و نفوذ معنوی او در انجام شایسته کارهای ساختمانی و بناهای اصیل ایرانی آن قدر بود که حتی کارخانه *های شخصی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می*شد مهر معماری جدید رضاشاهی را بر پیشانی داشتند.
پلان (نقشه)
در دوره پهلوی اول شدیدترین تغییرات در حوزه پلان بنا صورت گرفت. به دلیل حضور سریع و بدون وقفه عملکردهای جدید در معماری پلان*ها عینا و بدون تطبیق محلی و فرهنگی وارد حوزه معماری ایران شد. رشد این گونه نقشه*ها بیشتر در فضاهای آموزشی نظیر مدارس و دانشگاه*ها و حوزه اداری و حکومتی نظیر وزارتخانه*ها، شهربانی، پست و بانک*ها صورت پذیرفت. در این دوره بناها بعضا توانست عناصر گذشته معماری را به خود بگیرد؛ ولی داخل بنا نتوانست روابط فضایی پیشین را در خود جای دهد. در این میان پله*ها و راهروها از اهمیتی بالا در تنظیم روابط و عملکرد فضاهای داخلی برخوردار شدند. ساختمان، بسته به عملکرد و مقیاس به دو یا چند هال تقسیم شدند که راهروهای طویل و یکنواخت با اتاق*های فراوان در طرفین از ویژگی*های اصلی آن شد. این ویژگی را در معماری دوره پهلوی اول در فضای کارخانه تا کاخ مشاهده کرد.
نمااز آنجایی که اندیشه تمرکزگرا سنت****، تجددطلب و مدرن و دارای اسلوب نظامی در دوره بیست ساله ظهور کرد. ساختار دولت نیز به گونه*ای شد که چنین تفکری را به اجرا درآورد: 1ـ بالاتر قرار گرفتن ساختمان از سطح زمین و نیز نمایش آشکار در وسط و محل ورودی ساختمان تقریبا در تمامی بناهای این دوره مشاهده می*شود. آمدن بنا از سطح زمین بر سیما و شکوه آن تاکید می*کند.2ـ ورودی*های بلند و ستون*های مرتفع و کشیده. در بناها اگر چه از یک نگاه به معماری دوره قدرت*گرایی آلمان و آغاز قرن بیستم و از نگاه دیگر به عظمت و قدرت باستان*گرایانه ایران کهن نظر دارد، هرچه باشد در پی اقتدار و عظمت است.3ـ نمای بناهای دوره رضاشاهی بیشترین استفاده را از نشانه*ها و عناصر خطی - عمودی برده است. ستون*ها و پنجره*ها بیشترین نقش را در این کاربرد داشته*اند تا بتواند بر ایجاد حس ابهت و شکوه بنا بیفزاید. به خلاف این حرکت عمودی خود بناها در جهت افقی کشیده شده*اند و به صورتی سنگین و حجیم بر زمین نشسته*اند.
تزئینات
استفاده از آجر در بناها به دلیل سرعت و سهولت باعث گردید که تزئینات بیشتر یادآور نسبی از نقوش دوران پیش از صفویه است. معماری در این دوره در استفاده به جا از تزئینات هرچند ساده و مختصر هنوز نگاه به گذشته دارد. اتفاق تازه در این دوره رویکرد به عناصر حجمی و مجسمه*سازی است که باز نگاه دوگانه باستانی و غربی به خوبی قابل تشخیص است. استفاده از نقوش "فروهر" و "لوتوس" و ستون*ها به خوبی در این دوره ممتاز است.
خیابان
خیابان به عنوان مکانی برای آمد و شد و داد و ستد، کسب و کار و نیز گردش شد که هویت و موجودیت خود را در ایران به طور عمده در دوره 20 ساله به دست آورد و در این زمان بود که معماری خیابان که متاثر از نوعی برون*گرایی در معماری بود به شهرسازی تبدیل شد و بدنه خیابان*ها شامل بناهایی با ردیف دکان*ها و مغازه*ها در کنار پیاده روها و در طبقات شکل گرفت و شروع به رشد کرد به دستور رضاشاه چهره "لاله*زار" دگرگون شد. طاق*نماهای دو طرف خیابان تخریب و جای آن را ساختمان*های دو طبقه گرفت و مالکان دو طرف خیابان موظف شدند که حداقل نمای دو طبقه را بسازند و مانند یک ساختمان کامل در آن درب و پنجره تعبیه کنند.
معماران دوره پهلوی اول
معماران این دوره به سه گروه تقسیم می*شوند: معماران سنتی که مهم*ترین*شان "جعفرخان کاشی" است. سردر باغ ملی تهران، کاخ سبز سعدآباد، کاخ مرمر و ایوان شرقی مدرسه سپهسالار از آثار او است. حسین لرزاده: از آثار او سر در بانک ملی، سردر مدرسه دارالفنون، آرامگاه فردوسی از دیگر استادان به نام این دوره "حاج حسین بهشتی" سازنده ساختمان پست در شهربانی استاد "حسین میدانی" معمار وزارت جنگ استاد "حاج علی علیزاده" معروف به "افندی" سازنده ساختمان ثبت احوال و "استاد یحیی سازنده" مدرسه البرز.
معماران خارجی
معماران برجسته که کارهای برجسته*ای را در این دوره انجام دادن می*توان از آندره گدار معمار و باستان شناس فرانسوی نام برد، از آثار او میتوان به ساختمان*های دانشکده*های دانشگاه تهران طراحی و ساخت موزه ایران باستان طراح آرامگاه فردوسی در توس و ساختمان کتابخاه ملی مقبره حافظ و سعدی نام برد.
"لئون مارکوف" معمار روسی که تنوع و تعداد کارهای او در تهران قابل توجه است. از آثار او عمارت "بلدیه" در میدان توپخانه، زندان قصر، ساختمان البرز، دانشسرای عالی و همکاری در ساخت دانشگاه تهران است.
منبع:ایران شهرساز
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 22 اسفند 1391
دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 06 و 36 دقیقه و 06 ثانیه

You actually suggested this superbly.
cialis 20 mg cost cialis qualitat order a sample of cialis buy cialis online nz prix cialis once a da cialis coupons printable cialis 5mg prix cialis coupon price cialis best side effects of cialis
شنبه 1 تیر 1398 ساعت 07 و 07 دقیقه و 09 ثانیه

You've made your point.
tadalafilo cialis 30 day trial coupon cialis pills miglior cialis generico we choice cialis pfizer india cialis daily new zealand generic cialis levitra side effects of cialis cialis generic tadalafil buy cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 15 و 01 دقیقه و 05 ثانیه

Thank you. Quite a lot of facts.

click here cialis daily uk cialis sicuro in linea cialis name brand cheap cialis venta a domicilio cialis for daily use cialis 5mg cialis 10 doctissimo rx cialis para comprar generic cialis pill online il cialis quanto costa
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 03 و 40 دقیقه و 57 ثانیه

Thanks. Very good information!
we use it cialis online store wow look it cialis mexico cialis for sale south africa generic cialis at walmart cialis 5mg achat cialis en itali legalidad de comprar cialis acheter du cialis a geneve generic cialis tadalafil cilas
سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 19 و 16 دقیقه و 25 ثانیه

Thanks a lot. I value it.
cialis with 2 days delivery prix de cialis only best offers cialis use venta cialis en espaa buy online cialis 5mg order cialis from india cialis 5 mg dose size of cialis cialis rckenschmerzen cialis en mexico precio
جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 22 و 35 دقیقه و 53 ثانیه

With thanks! Useful stuff!
we like it safe cheap cialis cialis 20 mg cost buy cialis online cheapest buying cialis overnight cialis sale online overnight cialis tadalafil cialis canada cialis with 2 days delivery cialis online deutschland cialis 20mg preis cf
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 17 و 58 دقیقه و 20 ثانیه

With thanks, An abundance of advice.

cialis 10 doctissimo generic cialis at the pharmacy cialis online nederland cialis alternative achat cialis en europe generic cialis pill online cialis name brand cheap cialis alternative tesco price cialis cialis soft tabs for sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 04 و 32 دقیقه و 36 ثانیه

Incredible many of valuable info!
viagra vs cialis vs levitra 200 cialis coupon import cialis cialis savings card ou acheter du cialis pas cher only best offers 100mg cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis prezzo al pubblico cialis coupons cialis for sale in europa
جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 19 و 16 دقیقه و 25 ثانیه

Fine material. Thanks a lot!
comprar cialis navarr cialis generika in deutschland kaufen cialis generic availability online prescriptions cialis cialis rckenschmerzen cialis usa cost order generic cialis online buy cialis online cheapest only now cialis for sale in us cialis generika
چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 15 و 07 دقیقه و 58 ثانیه

Appreciate it. Plenty of advice!

canadian pharmacy viagra canada online pharmacies medication canadian pharmacys canadian pharmacy viagra brand prescription drugs without prior prescription canadian pharmacycanadian pharmacy canadian medications online the best canadian online pharmacies northwest pharmacies mail order good canadian online pharmacies
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 06 و 18 دقیقه و 52 ثانیه

Excellent content. Appreciate it.
recommended site cialis kanada cialis 5mg cialis kamagra levitra cialis sale online cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil tablets cialis pas cher paris acheter du cialis a geneve if a woman takes a mans cialis cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 12 و 20 دقیقه و 29 ثانیه

Regards. A lot of advice!

cialis generico lilly miglior cialis generico cialis bula enter site natural cialis only now cialis 20 mg cialis without a doctor's prescription cialis generika in deutschland kaufen link for you cialis price cialis dosage recommendations wow cialis tadalafil 100mg
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 02 و 25 دقیقه و 21 ثانیه

Kudos! Useful information.
cialis 5 effetti collaterali chinese cialis 50 mg cialis prezzo al pubblico overnight cialis tadalafil india cialis 100mg cost cialis daily reviews cialis 5 effetti collaterali cialis side effects dangers click here to buy cialis buy cialis online nz
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 13 و 23 دقیقه و 26 ثانیه

Thanks a lot! An abundance of material!

preis cialis 20mg schweiz cialis prices in england only now cialis 20 mg viagra or cialis female cialis no prescription we recommend cheapest cialis canada discount drugs cialis generic cialis in vietnam rx cialis para comprar cialis professional from usa
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 12 و 58 دقیقه و 08 ثانیه

Kudos! Plenty of info.

cialis dose 30mg 5 mg cialis coupon printable effetti del cialis we like it safe cheap cialis india cialis 100mg cost cialis daily new zealand cialis efficacit canadian discount cialis effetti del cialis how to purchase cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 02 و 23 دقیقه و 39 ثانیه

You made your position quite nicely!!
acheter cialis meilleur pri cialis mit grapefruitsaft what is cialis cost of cialis per pill we recommend cialis best buy sialis cialis coupon buy online cialis 5mg cialis generisches kanada cialis generika in deutschland kaufen
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 15 و 02 دقیقه و 21 ثانیه

Thank you! Very good information!
only best offers cialis use recommended site cialis kanada tadalafil 20mg only now cialis 20 mg generic cialis levitra we use it 50 mg cialis dose buy cialis cialis online deutschland buy brand cialis cheap cialis 30 day trial coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 02 و 45 دقیقه و 07 ثانیه

Wow plenty of awesome data.
side effects for cialis cialis for bph rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen bankberweisung brand cialis generic cialis prezzo di mercato cialis generique 5 mg cialis online cialis kaufen cialis prezzo di mercato
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 14 و 17 دقیقه و 59 ثانیه

Beneficial information. Cheers.
interactions for cialis cialis therapie where do you buy cialis cialis venta a domicilio we use it 50 mg cialis dose generic cialis 20mg uk canadian drugs generic cialis cialis daily reviews cialis price in bangalore we use it cialis online store
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 02 و 20 دقیقه و 05 ثانیه

Terrific forum posts. Many thanks.
prices on cialis 10 mg sublingual cialis online how much does a cialis cost overnight cialis tadalafil cialis generisches kanada 40 mg cialis what if i take estudios de cialis genricos what is cialis buy cialis online legal low dose cialis blood pressure
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 06 و 10 دقیقه و 54 ثانیه

You mentioned that really well.
vardenafil 20mg levitra 20 mg levitra prices buy levitra buy levitra 10mg levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 04 و 47 دقیقه و 51 ثانیه

Awesome info. Thanks!
cialis canada on line cialis online holland buy cialis online legal buy cialis sample pack cialis dosage recommendations generic cialis review uk cialis pills price each how much does a cialis cost the best choice cialis woman prezzo cialis a buon mercato
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 02 و 18 دقیقه و 29 ثانیه

Terrific posts. Thank you.
prix de cialis safe dosage for cialis il cialis quanto costa cialis 5mg prix we like it cialis price cialis 20mg preis cf sialis cialis daily dose generic pastillas cialis y alcoho cialis authentique suisse
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 14 و 42 دقیقه و 59 ثانیه

Perfectly voiced really! !
i recommend cialis generico canadian cialis cialis tablets australia india cialis 100mg cost click here take cialis free cialis generic cialis at the pharmacy wow cialis 20 cialis coupons printable buy cheap cialis in uk
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 02 و 48 دقیقه و 19 ثانیه

You actually said this fantastically.
cialis side effects generic cialis levitra we recommend cheapest cialis generic cialis in vietnam only now cialis 20 mg cialis prices in england cialis generico postepay cialis side effects dangers cialis official site cialis pills boards
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 03 و 30 دقیقه و 07 ثانیه

Helpful forum posts. Many thanks.
where can you buy viagra where can i buy viagra uk viagra 100mg buy cheap viagra buy viagra online canadian pharmacy how to buy viagra online viagra uk can u buy viagra online sildenafil generic buy viagra online safely
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 03 و 05 دقیقه و 32 ثانیه

Cheers. I value it.
buy viagra online ireland cheap viagra generic viagra uk online buy viagra soft rx pharmacy viagra where to buy viagra cheap buy cheap viagra online next day delivery buy generic viagra online safely buy viagra where buy women viagra
یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 23 و 09 دقیقه و 49 ثانیه

This is nicely expressed. !
trusted tabled cialis softabs cuanto cuesta cialis yaho cialis y deporte cialis e hiv cialis without a doctor's prescription callus india cialis 100mg cost acquistare cialis internet cialis daily reviews cialis daily new zealand
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 02 و 18 دقیقه و 22 ثانیه

Awesome postings. Regards!
chinese cialis 50 mg prices for cialis 50mg cialis bula cialis 50 mg soft tab cialis diario compra cialis online napol we use it 50 mg cialis dose viagra vs cialis il cialis quanto costa wow look it cialis mexico
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 18 و 56 دقیقه و 01 ثانیه

Amazing plenty of excellent facts!
effetti del cialis cialis kamagra levitra generic cialis in vietnam cialis lowest price side effects of cialis cost of cialis per pill cialis venta a domicilio recommended site cialis kanada cialis 100mg suppliers cialis flussig
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


این وبلاگ وبلاگ درسی شهرسازی دانشگاه پیام نور بجنورد می باشد و در ان مطالبی مرتبط با این رشته و دانشگاه قرار می گیرد.

مدیر وبلاگ : pooya shaddel
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد این وبلاگ چیه؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
کلیه حقوق این وبلاگ برای دوستداران شهرسازی محفوظ است